رباتیک

هدف علم رباتیک

مهمترین هدف ما بسترسازی برای معرفی شیوه های صحیح آموزش کودک و آشنایی با تکنیک ها و فرمول های ایجاد خلاقیت در کودکان است.
والدین باید بدانند ابزارها و تکنیک های مشخصی به ما کمک می کنند تا ذهن کودکان خلاق تر و پویاتر باشد. لزوم قرار گرفتن کودکان در یک فضای مناسب این توقع و انتظار را نباید برای والدین ایجاد کند که قرار است فرزندشان شاهکار خلق کند.
اگر این مسیر به درستی طی شود در آینده نه فقط ?هنرمند بلکه مهندس، پزشک و معلم خلاق? در جامعه خواهیم داشت. و کشورمان را از هر گونه وابستگی به بیگانگان بی نیاز خواهیم کرد.

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا