دسته‌بندی نشده

موانع رفتاری و ارزشی بروز خلاقیت

موانع رفتاری و ارزشی بروز خلاقیت
پاره ای از دلایل و عوامل باز دارنده خلاقیت عبارتند از :
• گمان اینکه مسئله تنها یک راه حل درست دارد.
• سعی بر اینکه همیشه منطقی باشیم.
• طاعت بی چون و چرا از قوانین.
• ترس از ابهامات و علاقه به مشخص بودن همه چیز.
• اصرار بر اینکه همیشه عملی فکر کنیم.
• ترس از شکست و پرهیز از انجام کارهای مخاطره انگیز.
• عدم تفریح و سرگرمی.
• تخصص پیدا کردن تنها در یک کار.
• ترس از احمق جلوه داده شدن توسط دیگران.
• تمایل به همرنگی با جماعت.
• اعتقاد نداشتن به اینکه می توانیم خلاق باشیم.

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا