رباتیک

آموزش کارآفرینی و رباتیک از دوران کودکی


ما معتقدیم که کودکان ، استعدادها و توانایی های سرشاری دارند و چنانچه ما ابزارها و فرصت های مناسبی در اختیار آنها قرار دهیم ، بستر مناسب برای پرورش کارآفرینان موفق آینده را فراهم کرده ایم . ما بر این باوریم که چنانچه مهارت های اساسی کارآفرینی ، در سنین آغازین در کودکان پرورش یابند ، زمینه ی دستیابی به آینده ی شغلی بسیار چشمگیری برای کودکان ایجاد می شود. (کودکان در حین بزرگ شدن در معرض انواع تجربیات گوناگون قرار می گیرند که بر سرنوشت شغلی آنها بسیار  تاثیرگذار است.) آموزش کارآفرینی و رباتیک کودکان ، با هدف ایجاد و تقویت ویژگی های اساسی و محوری و تجربیات علمی و شغلی کارآفرینانه ی مثبت برای دانش آموزان که:
– تاکید بر کار جمعی
– افزایش اعتماد به نفس
– افزایش هماهنگی دست ، چشم و ذهن
– علاقه به یادگیری
– تقویت روحیه استقلال طلبی
– تقویت روحیه توفیق طلبی
– افزایش قدرت تصمیم گیری و ابتکار
– تاکید برخلاقیت و نوآوری
– تقویت روحیه تخیل و اختراع
– افزایش قدرت اختیار
– خطر پذیری آگاهانه . . .
و بسیاری دیگر از ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه را در آنها ایجاد و تقویت کند، تا در زندگی کودکان خود نقش بزرگی ایفا کرده و نگرانی های ما نسبت به آینده ی شغلی کودکانمان تا حد زیادی کاهش پیدا کند. نکته ی بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت این است که این وی‍ژگی ها نه تنها برای موفقیت در کارآفرینی، بلکه در بسیاری از زمینه های دیگر از جمله رشد فردی و اجتماعی کودکان نیز کاربرد بسیار زیادی دارد و کودکانی که از این ویژگی ها برخوردارند، در بیشتر حوزه های زندگی فردی و اجتماعی خود از جمله تحصیل ، ارتباط با والدین ، ارتباط با دیگر افراد جامعه، ازدواج و شغل خود موفق تر می باشند.

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا