دسته‌بندی نشده

خلاقيت در كودكان

دو جنبه اساسي در خانواده هايي كه فرزندان خلاق دارند

?وجود يك ارتباط مثبت بدون وابستگي زياد بين كودك و والدين

?و وجود يك جو آزادانه و غير مستبدانه است.
طبيعي است كه روشهاي سلطه جويي والدين منجر به دنباله روي و هماهنگي در كودكان مي شود و در نهايت هر گونه ابتكار و خلاقيت را از كودكان سلب مي كند.
همچنين مراقبت زياد والدين از كودك موجب مي شود كه او هرگز فرصت تجربه كردن و آموختن نداشته باشد در حاليكه خلاقيت و ريسك كردن توأم با يكديگرند ، زيرا اگر شخصي همواره محتاطانه را انتخاب كند، هرگز نمي تواند دست به كاري تازه بزند.
بنابراين نقش الگويي والدين نيز داراي اهميت خاص است. والديني كه خود ابتكار داشته باشند الگوي مناسبي براي برانگيختن كودكان در ابداع و خلاقيتند.

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا