Browsing Tag

کودکان

خلاقیت در کودکان

دو جنبه اساسي در خانواده هايي كه فرزندان خلاق دارند?وجود يك ارتباط مثبت بدون وابستگي زياد بين كودك و والدين?و وجود يك جو آزادانه و غير مستبدانه است. طبيعي است كه روشهاي سلطه جويي والدين منجر به دنباله روي و هماهنگي در كودكان مي شود و در…