آوریل 29, 2016

گریم صورت کودکان

کارگاه آموزشی “گریم صورت کودکان” تربیت مربی   ثبت نام : 09128365605
آوریل 29, 2016

آموزش مالی به کودکان

کارگاه علمی” آموزش مالی به کودکان” ویژه کودکان 4 تا 7 سال   ثبت نام : 09128365605
آوریل 29, 2016

بازی های آپارتمانی برای کودکان

کارگاه “بازی های آپارتمانی برای کودکان “ ویژه کودکان    ثبت نام : 09128365605
آوریل 29, 2016

خلاقيت در كودكان

دو جنبه اساسي در خانواده هايي كه فرزندان خلاق دارند ?وجود يك ارتباط مثبت بدون وابستگي زياد بين كودك و والدين ?و وجود يك جو آزادانه […]