Browsing Tag

پرورش خلاقیت کودکان

فواید قصه گوئی و اهمیت آن در پرورش خلاقیت کودکان

??? فواید قصه گوئی و اهمیت آن در پرورش خلاقیت کودکان• هنر گوش دادن و گوش سپردن در آنان تقويت مي شود. • با شخصيت ها و حوادث مستقل آنها همراه مي شوند. • توانايي تجسم و خيالبافي كه مبناي تصور خلاق است را پيدا مي كنند. • با حقايق و تجارب…