ژوئن 17, 2016

اوریگامی و هوش فضایی

چرا اریگامی؟ اریگامی هنر باستانی بازی با کاغذ است که ریشه آن به تمدن باستانی چین و ژاپن باز می گردد اما امروزه محبوبیت بین المللی […]