Browsing Tag

نمایندگی جرتکه

نمایندگی چرتکه ( محاسبات ذهنی ) در تهران

تنها نمایندگی مجاز چرتکه "موسسه همراه مدرسه" در تهرانآماده عقد قرار داد  و برگزاری دوره های چرتکه ویژه کودکان 5 تا 12 سالدر 12 ترم آموزشیدر کلیه مراکز آموزشیتلفن تماس:٠٩٩٠٥٠٤٠٠٢3٠٩٩٠٥٠٤٠٠٢٤دفتر مرکزی…