صفات کارآفرینان

می 1, 2016

صفات بارز کارآفرینان

1- مرکز کنترل درونی : نگران مهمی که اکثر مردم هنگام تشکیل یک فعالیت کارآفرینانه نوپا با آن مواجه می شوند این است که آیا انگیزه […]