Browsing Tag

روش پرورش خلاقیت

روش‌های پرورش خلاقیت کدام است؟

روش‌های پرورش خلاقیت کدام است؟۱-حس کنجکاوی در کودکان را پرورش دهید، برای تحقق این امر هیچ چیز مانند: پاسخ‌های صحیح و مناسب به پرسش‌های او موثر نیست.۲-والدین و مربیان، نه تنها درباره امور مربوط به کودک، بلکه باید درباره امورخانه و مدرسه…