اکتبر 3, 2017

کارگاه مادر و کودک نمایش خلاق

جولای 28, 2017

تفکر خلاق

در آغاز، اجازه دهید اشتباه رایجی را که درباره مفهوم تفکر خلاق وجود دارد، رفع کنیم. تا کنون به ناروا، علم، فناوری، هنر و ادبیات، به […]
ژوئن 4, 2016

دوره اول ” تربيت مربي سفالگري”

دوره اول ” تربيت مربي سفالگري”     ☘نقش هنر سفالگري در تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان كم توان ذهني ☘تاثير سفال بر جسم و […]
می 3, 2016

تفاوت کارآفرین با خلاق

  تفاوت کارآفرین با خلاق، نوآور،مخترع،سرمایه گذار و مدیر : با توجه به تعاریف فوق ، در خیلی از موارد، به خاطر نزدیکی و وجود تشابهات […]