خلاقیت در کودکان

آوریل 30, 2016

هدف علم رباتیک

مهمترین هدف ما بسترسازی برای معرفی شیوه های صحیح آموزش کودک و آشنایی با تکنیک ها و فرمول های ایجاد خلاقیت در کودکان است. والدین باید […]
آوریل 29, 2016

عدم آشنایی والدین با مفهوم واقعی خلاقیت

عدم آگاهی و شناخت برخی والدین از فرایند رشد خلاقیت در كودكان و مطالعه نكردن آنها در این زمینه ، سبب می شود هیچ گاه نتوانند […]