اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۵

میزان کارهای خلاقانه افراد در سنین مختلف

??? ولی اگر همه کودکان، خلاق به دنیا می‌آیند؛ پس چرا همه بزرگسالان جامعه خلاق نیستند و این صفت فقط در تعداد معدودی از افراد دیده […]