خرداد ۲۸, ۱۳۹۵

تاثیر تشویق کلامی بر افزایش هوش

آنی مورفی پال۱، نویسنده کتاب origins در مقاله ای که به تازگی منتشر کرده است به موضوع تشویق های کلامی معلمین می پردازد و تاثیری که این تشویق ها […]