تخیل و خلاقیت

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵

سن مناسب پرورش خلاقیت در کودکان

۵ سالگی، اوج تفکر خلاق از آن جا که کودکان پیش از ۵ سالگی توجه و تمرکز کمتری دارند، رشد خلاقیت در بیشتر کودکان از ۵ […]