Browsing Tag

بيان خلاق

برنامه کارگاه های مادر و کودک

برنامه کارگاه های مادر و کودکموسسه " تفکر خلاق آموزش خلاق" در راستای تقویت تفکر خلاقانه بهمراه آموزش ویژه کودکان و مادران به برگزاری کارگاه های مهارتی مادر و کودک در رشته های مختلف اقدام کرده است?برنامه کارگاه های یک روزه ?مادر و کودک ?…