اعطای نمایندگی خلاقیت

خرداد ۲۶, ۱۳۹۶

اعطای نمایندگی موسسه خلاقیت و کارآفرینی

  شرایط اخذ نمایندگی موسسه خلاقیت و کارآفرینی تفکر خلاق،آموزش خلاق شرایط عمومی ۱-    تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ۲-   نداشتن سوء پیشینه کیفری ۳-  اعتقاد […]