احجام دست ساز

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۵

کارگاه حجم و رنگ

??? کارگاه ” حجم و رنگ “ گروه سنی: ۳ تا ۵ سال هدف دوره: آشنایی با احجام دست ساز و تبدیل وسایل قابل بازیافت به […]