Browsing Tag

آموزش کارآفرینی

ضرورت و اهمیت کارآفرینی به کودکان

افراد موفق درجوامع امروزی کسانی هستند که بتوانند از ویژگی های شخصیتی شان نهایت استفاده را کرده و با شناخت و تکیه بر نقاط قوت خویش بر موانع و محدودیتها غلبه کرده و رفاه و آرامش را برای خود و جامعه به ارمغان آورند . بدین ترتیب داشتن ذهنیت…