Browsing Tag

آموزش ریاضی خلاق

دوره آموزشی خلاقیت در بازی با ریاضی

دوره آموزشی خلاقیت در بازی با ریاضیویژه کودکان 3 تا 7 سالآموزش از طریق بازی و سرگزمی ،نمایش خلاق ، شعر و قصه گویی✏️من ریاضی را دوست دارم روشی جهت آموزش مفاهیم پایه ریاضی، به کودکان 3 تا 7 سال است.این روش از طریق غنی سازی محیط آموزشی…