مربیگری فشرده دوره سوم و چهارم چرتکه

درخواست حضور در دوره مربیگری فشرده دوره سوم و چهارم چرتکه
 • اطلاعات شخصی

 • وضعیت اشتغال

 • محل کارسمتآدرس محل کار 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام دانشگاهمقطع تحصیلیرشته تحصیلی 
  افزودن یک ردیف جدید
 • مدرک تحصیلی

 • مقطع تحصیلینام دانشگاهرشته تحصیلیتاریخ فارغ التحصیلیبارگذاری مدرک 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام دورهتاریخ صدورشماره حکمبارگذاری مدرک 
  افزودن یک ردیف جدید
  لطفا اطلاعات گواهینامه دوره اول و دوم خود را وارد و تصویر گواهینامه را بارگذاری نمایید
 • دوره انتخابی

 • قیمت: 9,200,000 ریال
 • زمان مورد نظر خود را جهت حضور در دوره انتخاب نمایید
 • بارگزاری مدارک

 • انواع فایل های مجاز : jpg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .