موضوعات فعالیت

دوره های مربیگری چرتکه

دوره های مربیگری سازه ماکارونی

دوره های مربیگری روباتیک

دوره های روبیک

دوره های مربیگری چرتکه

 • آموزش روش تدریس
 • آموزش کار با انگشتان و چرتکه خوانی
 • معرفی تکنیک های اموزشی
 • آموزش جمع و تفریق ۱ رقمی بدون دوستی
 • آموزش جمع و تفریق دو رقمی بدون دوستی
 • جمع و تفریق دوستیهای کوچک
 • ۶ ساعت آموزش فشرده

 • آموزش جمع دوستیهای بزرگ
 • آموزش تفریق دوستیهای بزرگ
 • آموزش جمع و تفریق
 • میکس دوستیهای کوچک و بزرگ
 • ۶ ساعت آموزش فشرده

نمادها و اعتبارات

logo-samandehi

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی میکنید ؟